ReleaseStep

Uvolní krok z paměti
declare function ReleaseStep dll "ActualDocument" (integer): boolean
Success := ReleaseStep(Step)
ReleaseStep(Step)

Parametry

Step

Typ: integer

Identifikátor kroku získaný funkcí GetLastStepFromDocCont .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrátí true , pokud se povedlo krok uvolnit, jinak vrací false .

Popis

Uvolní daný krok workfow z paměti.

Ukázky volání

  • Success := ReleaseStep(Step)