GetLastStepFromDocCont

Najde poslední krok dle jména
declare function GetLastStepFromDocCont dll "ActualDocument" (string): integer
Step := GetLastStepFromDocCont(StepName)
GetLastStepFromDocCont(StepName)

Parametry

StepName

Typ: string

Název kroku, který bude hledán.

Návratová hodnota

Typ: integer

Identifikátor kroku. Pokud se nepovede krok načíst, vrací -1 .

Popis

Nalezne krok daného názvu a vrátí jeho identifikátor. Ten je možné použít v dalších funkcích. Pokud se v procesu nachází více kroků se stejným názvem, vrátí identifikátor posledního z nich.

Před voláním této funkce musí být požadovaný proces otevřen pomocí funkce OpenDocCont . Po dokončení práce s krokem musí být uvolněn z paměti pomocí funkce ReleaseStep .

Ukázky volání

  • Step := GetLastStepFromDocCont(StepName)