SelectAttachmentsExt

Výběr z příloh procesu
declare function SelectAttachmentsExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, pointer): boolean
SelectAttachmentsExt("", "", PriDelimiter, SecDelimiter, Params, AttSet, Options, actualdocument)
SelectAttachmentsExt(ProcessID, Include, PriDelimiter, SecDelimiter, Params, AttachAndAttrib, Options, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, jehož přílohy budou zobrazeny v seznamu. Pokud je zadán prázdný řetězec nebo klíčové slovo actualdocument , bude zobrazen seznam příloh z aktuálního procesu.

Include

Typ: string

Seznam koncovek souborů, které se zobrazí v seznamu. Pokud je zadaný řetězec prázdný nebude použito žádné omezení. Koncovky jsou oddělené definovaným oddělovačem př.: jpg#png#gif.

PriDelimiter

Typ: string

Primární oddělovač. Je použit při veškerém oddělování podřetězců vyjma oddělení označení přílohy a atributu.

SecDelimiter

Typ: string

Sekundární oddělovač. Použit pouze k oddělení označení (názvu či klíče) přílohy od přiřazeného atributu.

Params

Typ: string

Seznam možných parametrů oddělených definovaným znakem (pokud je první parametr 'name', bude procedura pracovat s názvy vybraných souborů, jinak pracuje s jejich klíči). Tato vstupní proměnná může sloužit pro přidání parametrů při rozšiřovaní funkce. V druhém parametru může být uveden text, který se propíše do záhlaví seznamu (caption v groupboxu).

AttachAndAttrib

Typ: string

Vstupně výstupní parametr. Jako vstup se očekává seznam názvů nebo klíčů příloh společně s atributem. Jednotlivé přílohy s atributy jsou odděleny primárním oddělovačem. Název/klíč přílohy je od atributu oddělen sekundárním oddělovačem. Výstup je taktéž seznam názvů či klíčů společně s jejich atributy.

Options

Typ: string

Seznam možných hodnot atributů (položky, které obsahuje combobox). Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny primárním oddělovačem.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Funkce vrací true pokud bylo stisknuto tlačítko OK, v případě, že bylo stisknuto Storno, vrací false .

Popis

Funkce zobrazí dialog, kde je možné vybrat jednu či více příloh z procesu. Při dvojkliku na položku ze seznamu se příloha otevře. Zároveň lze otevřít vždy pouze jednu přílohu na asociovaný program. (tzn. že dvě a více příloh lze otevřít pouze pokud jsou rozdílných typů - mají asociované různé aplikace).

Ukázky volání

  • SelectAttachmentsExt("", "", PriDelimiter, SecDelimiter, Params, AttSet, Options, actualdocument)

Příklady použití