SelectUserFromDialogEx

Zobrazí dialog pro výběr uživatele
declare function SelectUserFromDialogEx dll "ActualDocument" (integer, string, string, string, string, pointer): boolean
bSelected := SelectUserFromDialogEx(0, "", "", sGuid, "", actualdocument)
SelectUserFromDialogEx(FilterType, Filter, Columns, UserGuid, Params, ActDoc)

Parametry

FilterType

Typ: integer

Typ filtru:

 • 0 - Budou zobrazeni všichni interní uživatelé.
 • 1 - Budou zobrazeni uživatelé dle rolí zadaných v parametru Filter .
 • 2 - Budou zobrazeni uživatelé dle GUID zadaných v parametru Filter .

Filter

Typ: string

Filtr. Hodnota se liší dle parametru FilterType (viz výše). Hodnoty se oddělují středníkem (;).

Columns

Typ: string

Specifikuje zobrazené sloupce v dialogu. Není-li zadáno, je zobrazen jeden sloupec - zkratka uživatele. Hodnoty se oddělují středníkem (;). Možné hodnoty:

 • Name - Příjmení a jméno
 • ShortName - Zkratka
 • FirstName - Křestní jméno
 • SurName - Příjmení
 • Position - Pozice

UserGuid

Typ: string

Guid vybraného účastníka, pokud byl dialog potvrzen tlačítkem OK nebo klávesou Enter.

Params

Typ: string

Nepovinné rozšiřující parametry oddělené znakem # .

Parametr Popis
Caption=<Titulek> Nastavuje titulek okna
NeedInvalidObjects Do seznamu jsou načteni i deaktivovaní uživatelé

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , byl-li výběr potvrzen tlačítkem OK. Pokud dojde k chybě, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce zobrazí dialog pro výběr uživatele ze seznamu uživatelů v aplikaci enTeam User, který může být filtrován dle rolí nebo GUID.

Ukázky volání

 • Zobrazí všichny uživatele z aplikace enTeam User
  bSelected := SelectUserFromDialogEx(0, "", "", sGuid, "", actualdocument)
 • Zobrazí všechny uživatele z aplikace enTeam User, vč. neaktivních. Titulek dialogu bude "Vyberte uživatele"
  bSelected := SelectUserFromDialogEx(0, "", "", sGuid, "NeedInvalidObjects#Caption=Vyberte uživatele", actualdocument)
 • Zobrazí všichny uživatele z rolí ucetni a reditel ve sloupcích: jméno a pozice zaměstnance. Bude vytvořeno nové připojení k aplikaci enTeam
  bSelected := SelectUserFromDialogEx(1, "ucetni;reditel", "Name;Position", sGuid, "", nil)
 • Zobrazí uživatele s uvedenými ID ve sloupcích: celé jméno a pozice zaměstnance
  bSelected := SelectUserFromDialogEx(2, "7563AB96-73FB-4107-8ED4-8DC388C3B784;7563AB96-73FB-4107-8ED4-8DC388C3B658", "ShortName;Position", sGuid, "", actualdocument)