SetPartActive

Aktivuje/deaktivuje část procesu
declare function SetPartActive dll "ActualDocument" (string, string, boolean, string, pointer): boolean
Success := SetPartActive("enTeam_0000123", "enTeam _000012345", False, "", actualdocument)
SetPartActive(DocKey, PartKey, Value, Params, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, kde se bude aktivovat/deaktivovat část. Není-li zadáno, bude použit aktuální otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

PartKey

Typ: string

ID části procesu.

Value

Typ: Boolean

Nová hodnota, zda je část aktivní. Hodnota true aktivuje část, kdežto hodnota false provede její deaktivaci.

Params

Typ: string

Další parametry. Slouží pro možné budoucí rozšíření funkce. Zatím nepoužíváno.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen dokument, jehož část bude aktivována/deaktivována.

Návratová hodnota

Typ: Boolean

Vrací true byla-li operace úspěšná. Pokud dojde k chybě, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce aktivuje (nebo deaktivuje) část procesu (např. text, přílohu či uživalele).

Ukázky volání

  • Success := SetPartActive("enTeam_0000123", "enTeam _000012345", False, "", actualdocument)