SetProcessAsCalendar

Existující proces změní na kalendářovou událost
declare procedure SetProcessAsCalendar dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, boolean, boolean, pointer)
CreateRepeatedCalendarItem (UserId, "Schůzka Leviom data", "Schůze", "Praha", "2.1.2016", "11:00", "2.1.2016", "13:00", "30", "minutes", "2", "2", "Projednání spolupráce na projektu", RecStartDate, RecEndDate, RecEndCount, RecType, RecDay, RecEvery, RecSpec, false, actualdocument)
SetProcessAsCalendar(UserID, Location, StartDate, StartTime, EndDate, EndTime, RemindTime, RemindUnit, ShowTyp, XLabel, Params, AllDay, ReminderIsActive, AD)

Parametry

UserID

Typ: string

GUID vlastníka události.

Location

Typ: string

Místo konání události.

StartDate

Typ: string

Datum začátku události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

StartTime

Typ: string

Čas začátku události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

EndDate

Typ: string

Datum konce události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

EndTime

Typ: string

Čas konce události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

RemindTime

Typ: string

Udává,jak dlouho před plánovaným časem vzniku události bude tato připomenuta, a to v jednotkách zadaných v parametru RemindUnit . Doba se zadává textově, přestože jde o číslo.

RemindUnit

Typ: string

Jedbotka doby připomenutí zadané v parametru RemindTime .

Hodnota Jednotka
minutes Minuty
hours Hodiny
days Dny

ShowTyp

Typ: string

Typ zobrazení v kalendáři (Zobrazit čas jako).

Hodnota Typ události
0 Volno
1 Nezávazně
2 Zaneprázdněn
3 Mimo kancelář

XLabel

Typ: string

Popisek.

Hodnota Popisek
0 Žádný
1 Důležité
2 Zaměstnání
3 Osobní
4 Dovolená
5 Povinné
6 Vyžadována cesta
7 Nutná příprava
8 Narozeniny
9 Výročí
10 Telefonní hovor

Params

Typ: string

Zatím nevyužito, zadejte "" .

AllDay

Typ: boolean

Událost na celý den. Pokud jde o celodenní událost, jsou ignorovány parametry StartTime a EndTime .

ReminderIsActive

Typ: boolean

Aktivuje připomenutí kalendářové položky. Parametry připomenutí se nastavují pomocí RemindTime a RemindUnit .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Existující proces převede na kalendářovou událost. Proces musí být otevřen před voláním této funkce pomocí OpenDocCont a následně zavřen pomocí CloseDocCont .

Ukázky volání

  • CreateRepeatedCalendarItem (UserId, "Schůzka Leviom data", "Schůze", "Praha", "2.1.2016", "11:00", "2.1.2016", "13:00", "30", "minutes", "2", "2", "Projednání spolupráce na projektu", RecStartDate, RecEndDate, RecEndCount, RecType, RecDay, RecEvery, RecSpec, false, actualdocument)