SetRTBoolVariable

Nastaví runtime hodnotu boolean proměné v aktuálním procesu
declare procedure SetRTBoolVariable dll "ActualDocument" (string, boolean, pointer)
SetRTBoolVariable("schvaleno", true, actualdocument)
SetRTBoolVariable(VarName, Val, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název proměnné.

Val

Typ: boolean

Nová hodnota.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Nastaví hodnotu boolean workflow proměnné v aktuálním procesu. Nastavení hodnoty probíhá v rámci běžícího skriptu. Hodnota proměnné je tedy nastavena v době volání metody. Namísto metod určených pro konkrétní datové typy lze použít obecnější metodu SetRTVariable .

Ukázky volání

  • SetRTBoolVariable("schvaleno", true, actualdocument)