SetRTVariable

Nastaví runtime hodnotu proměné v aktuálním procesu
declare procedure SetRTVariable dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
SetRTVariable("schvalovatel", "Lukas Cek", actualdocument)
SetRTVariable(VarName, VarValue, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název proměnné.

VarValue

Typ: string

Nová hodnota.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Nastaví hodnotu workflow proměnné v aktuálním procesu. Nastavení hodnoty probíhá v rámci běžícího skriptu. Hodnota proměnné je tedy nastavena v době volání metody a hodnota zůstane uložena bez ohledu na výsledek skriptu. Namísto této obecné metody lze používat metody pro konkrétní datové typy: SetRTStrVariable , SetRTIntVariable , SetRTCurrVariable a SetRTBoolVariable . Pro manipulaci s listovými proměnnými použijte metody: SetRTListVariable , GetRTListVariable , GetRTListVariableCount a CleanRTListVariable .

Ukázky volání

  • SetRTVariable("schvalovatel", "Lukas Cek", actualdocument)