SetRTCurrVariable

Nastaví runtime hodnotu currency proměné v aktuálním procesu
declare procedure SetRTCurrVariable dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
SetRTCurrVariable("hodnota", "123,45", actualdocument)
SetRTCurrVariable(VarName, Val, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název proměnné.

Val

Typ: string

Nová hodnota.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Nastaví hodnotu currency workflow proměnné v aktuálním procesu. Nastavení hodnoty probíhá v rámci běžícího skriptu. Hodnota proměnné je tedy nastavena v době volání metody. Namísto metod určených pro konkrétní datové typy lze použít obecnější metodu SetRTVariable .

Ukázky volání

  • SetRTCurrVariable("hodnota", "123,45", actualdocument)