SetRTIntVariable

Nastaví runtime hodnotu integer proměné v aktuálním procesu
declare procedure SetRTIntVariable dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
SetRTIntVariable("pocet", 123, actualdocument)
SetRTIntVariable(VarName, Val, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název proměnné.

Val

Typ: string

Nová hodnota.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Nastaví hodnotu integer (celočíselné) workflow proměnné v aktuálním procesu. Nastavení hodnoty probíhá v rámci běžícího skriptu. Hodnota proměnné je tedy nastavena v době volání metody. Namísto metod určených pro konkrétní datové typy lze použít obecnější metodu SetRTVariable .

Ukázky volání

  • SetRTIntVariable("pocet", 123, actualdocument)