SetRTStrVariable

Nastaví runtime hodnotu stringové proměné v aktuálním procesu
declare procedure SetRTStrVariable dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
SetRTStrVariable("schvalovatel", "Lukas Cek", actualdocument)
SetRTStrVariable(VarName, VarValue, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název proměnné.

VarValue

Typ: string

Nová hodnota.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Nastaví hodnotu stringové workflow proměnné v aktuálním procesu. Nastavení hodnoty probíhá v rámci běžícího skriptu. Hodnota proměnné je tedy nastavena v době volání metody. Namísto metod určených pro konkrétní datové typy lze použít obecnější metodu SetRTVariable .

Ukázky volání

  • SetRTStrVariable("schvalovatel", "Lukas Cek", actualdocument)