SetReminder

Nastaví zvolenému účastníkovi procesu nějaké upozornění
declare procedure SetReminder dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string)
SetReminder(userID, "requestaccept", "11.11.2005", "11:11", "15", "minutes", actualdocument)
SetReminder(Guid, DoWhat, Date, Time, RemindTime, RemindUnit, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

DoWhat

Typ: string

Předmět upozornění.

Date

Typ: string

Datum upozornění.

Time

Typ: string

Čas upozornění.

RemindTime

Typ: string

Zbývající čas. Počet jednotek, který určuje kdy má být uživatel upozorněn.

Jednotky mohou být:

Hodnota Popis
"minutes" minuty
"hours" hodiny
"days" dny

RemindUnit

Typ: string

Jednotka času.

Typ: string

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Upozornění jsou stejného typu jako v enTeam možnosti uživatele, tzn:

Hodnota Popis
requestview Prohlédnout
requestreply Odpovědět
requestaccept Akceptovat
requestcomplete Dokončit

Ukázky volání

  • SetReminder(userID, "requestaccept", "11.11.2005", "11:11", "15", "minutes", actualdocument)