SetReminder

Nastaví požadavek/upozornění
declare procedure SetReminder dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string)
SetReminder(userID, "requestaccept", "11.11.2005", "11:11", "15", "minutes", actualdocument)
SetReminder(Guid, DoWhat, Date, Time, RemindTime, RemindUnit, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Není-li uživatel dosud účastníkem, pak je do procesu přidán.

DoWhat

Typ: string

Požadavek (obdoba dialogu Možnosti účastníka v enTeam)

Hodnota Popis
requestview Prohlédnout
requestreply Odpovědět
requestaccept Akceptovat
requestcomplete Dokončit

Date

Typ: string

Datum upozornění.

Time

Typ: string

Čas upozornění.

RemindTime

Typ: string

Upozornění před.

Počet jednotek, definovaných parametrem RemindUnit .

RemindUnit

Typ: string

Jednotky času.

Hodnota Popis
minutes Minuty
hours Hodiny
days Dny

Typ: string

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura nastaví požadavek (a upozornění) zvolenému účastníkovi procesu.

Pro smazání požadavku/upozornění lze použít proceduru SetStateExt .

Ukázky volání

  • Nastaví požadavek akceptovat do 11.11.2005 11:11 s upozorněním 15 min. předem
    SetReminder(userID, "requestaccept", "11.11.2005", "11:11", "15", "minutes", actualdocument)