StoragePush

Zazálohuje a vymaže aktuálně uložené hodnoty
declare procedure StoragePush dll "ScriptEx" ()
StoragePush()
StoragePush()

Popis

Funkce zazálohuje aktuálně uložené hodnoty a vymaže je. K původním hodnotám se pak lze vrátit voláním funkce StoragePop .

Lze volat opakovaně, ale je nutné v odpovídajícím počtu následně zavolat StoragePop - simulace zásobníku.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StoragePush()