StringListFree

Vymaže všechny položky seznamu řetězců
declare function StringListFree dll "ActualDocument" (integer): boolean
Success := StringListFree(SList)
StringListFree(StringList)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se podařilo uvolnit seznam řetězců, jinak vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uvolní zadaný seznam řetězců. V případě, že na položky jsou vázané objekty, je nutné je předem uvolnit funkcí StringListFreeObjects .

Ukázky volání

  • Success := StringListFree(SList)