StringListGetCount

Vrací počet položek v seznamu řetězců
declare function StringListGetCount dll "ActualDocument" (integer): integer
ItemCount := StringListGetCount(SList)
StringListGetCount(StringList)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet položek v seznamu řetězců. Pokud jej není možné získat, vrací -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vrací počet položek v seznamu řetězců.

Ukázky volání

  • ItemCount := StringListGetCount(SList)