StringListSetCapacity

Nastavuje velikost seznamu řetězců
declare function StringListSetCapacity dll "ActualDocument" (integer, integer): boolean
Success := StringListSetCapacity(SList, 2500)
StringListSetCapacity(StringList, Capacity)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Capacity

Typ: integer

Udává počet položek seznamu řetězců. Pro tento počet bude alokováno místo v paměti.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se podařilo nastavit velikost seznamu řetězců. V případě úspěchu vrací true při chybě false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Seznam řetězců si standardně alokuje pamět automaticky po blocích. Pokud je položek větší množství, je možné velikost nastavit předem touto funkcí. Nedochází tak k opakované alokaci, čímž docílíme větší rychlosti plnění.

Ukázky volání

  • Success := StringListSetCapacity(SList, 2500)