StringListSetDelimitedText

Vloží text do seznamu řetězců
declare function StringListSetDelimitedText dll "ActualDocument" (integer, string, string): boolean
Success := StringListSetDelimitedText(SList, "A;B;C;D", ";")
StringListSetDelimitedText(StringList, Text, Delimiter)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Text

Typ: string

Text, který bude uložen do seznamu řetězců.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač jednotlivých položek seznamu řetězců. Oddělovač musí mít právě jeden znak.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo seznamu řetězců textem naplnit. V případě chyby vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Uloží text, který obsahuje všechny položky, do seznamu řetězců. Oddělovačem položek je zadaný znak. Pokud seznam řetězců obsahoval před voláním této funkce nějaké hodnoty, ty budou přesány. Text převedený do seznamu řetězců lze dalšími funkcemi jednoduše zpracovat.

Ukázky volání

  • Naplní seznam položkami A, B, C a D.
    Success := StringListSetDelimitedText(SList, "A;B;C;D", ";")