StringToUtf8TextFile

Vytvoření a zápis do textového souboru v kódování UTF-8
declare procedure StringToUtf8TextFile dll "ActualDocument" (string,  string)
StringToUtf8TextFile("Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.", "C:\AFileName.txt")
StringToUtf8TextFile(Text, FileName)

Parametry

Text

Typ: string

Textový řetězec k zapsání do souboru.

FileName

Typ: string

Název cílového souboru.

Popis

Funkce vytvoří textový soubor se zadaným jménem FileName a zapíše do něj zadaný text Text . Na rozdíl od funkce StringToTextFile , kdy je výstupní soubor v nativním kódování (zpravidla Windows-1250 ), je výstupní soubor této funkce v kódování UTF-8 . Vytvořený soubor neobsahuje BOM. Pokud již soubor existuje, pak je nahrazen.

Ukázky volání

  • StringToUtf8TextFile("Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.", "C:\AFileName.txt")