StringToTextFile

Vytvoří textový soubor a zapíše do něj text
declare procedure StringToTextFile dll "ActualDocument" (string, string)
StringToTextFile(Text, FileName)
StringToTextFile(Text, FileName)

Parametry

Text

Typ: string

Textový řetězec k zapsání do souboru.

FileName

Typ: string

Cesta k cílovému souboru.

Popis

Procedura zapíše textový řetězec do souboru. Pokud soubor již existuje, bude přepsán. Návratový kód volání lze získat skrze GetLastErrorCode .

Pokud byl soubor úspěšně zapsán, pak hodnota návratového kódu odpovídá 0. Je-li návratový kód ne-nulový, došlo k chybě při zápisu. Textový popis chyby lze získat funkcí GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • StringToTextFile(Text, FileName)