TB_CreateOLEObjectEx64

Vytvoření OLE objektu
declare function TB_CreateOLEObjectEx64 dll "dynOLEEng64" (string, integer): integer
Application := TB_CreateOLEObjectEx64("AbraOLE.Application", 0)
TB_CreateOLEObjectEx64(AName, AReturnErrors)

Parametry

AName

Typ: string

Jméno OLE objektu z registrů (např. AbraOLE.Application )

AReturnErrors

Typ: integer

Pokud je 0 , pak bude v případě chyby

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořeného OLE objektu, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě lze použít (v závislosti na parametru AReturnErrors ) funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Popis

Funkce vytvoří OLE objekt podle zadaného jména a tento objekt uloží do paměti. Vrácené ID vytvořeného objektu slouží jako unikátní identifikátor.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_CreateOLEObjectEx
TB_CreateOLEObjectEx64

Vytvořený objekt lze pak uvolnit voláním TB_FreeOLEObject64

Ukázky volání

  • Vytvoří instanci třídy Application (64bitové verze) systému ABRA
    Application := TB_CreateOLEObjectEx64("AbraOLE.Application", 0)