TB_CreateParams64

Vytvoří sadu parametrů
declare function TB_CreateParams64 dll "dynOLEEng64" (): integer
Params := TB_CreateParams64()
TB_CreateParams64()

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořené sady parametrů, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce vytvoří novou instanci sady parametrů. Sada parametrů se používá pro předávání parametrů volaných funkcí.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_CreateParams
TB_CreateParams64

Ukázky volání

  • Params := TB_CreateParams64()

Viz také