TB_FreeUnusedLibraries64

Uvolní nepoužívané knihovny
declare procedure TB_FreeUnusedLibraries64 dll "dynOLEEng64" ()
TB_FreeUnusedLibraries64()
TB_FreeUnusedLibraries64()

Popis

Procedura uvolní nepoužívané DLL z paměti, tj. veškeré knihovny, které nemají aktuálně instanciovaný žádný (OLE) objekt.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_FreeUnusedLibraries
TB_FreeUnusedLibraries64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_FreeUnusedLibraries64()