TB_GetResultBool64

Vrací výsledek volání jako logickou hodnotu
declare function TB_GetResultBool64 dll "dynOLEEng64" (integer): boolean
Bool := TB_GetResultBool64(ResultID)
TB_GetResultBool64(AResultID)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

Návratová hodnota

Typ: boolean

Výsledek volání jako logická hodnota

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu boolean , lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultBool
TB_GetResultBool64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • Bool := TB_GetResultBool64(ResultID)