TB_GetResultCurr64

Vrací výsledek volání jako reálné číslo
declare procedure TB_GetResultCurr64 dll "dynOLEEng64" (integer, var integer, var integer)
TB_GetResultCurr64(ResultID, Whole, Part)
TB_GetResultCurr64(AResultID, AWhole, APart)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

AWhole

Typ: integer

Výstupní parametr. Celá část výsledku

APart

Typ: integer

Výstupní parametr. Desetinná část výsledku

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu currency , lze získat jeho hodnotu pomocí této procedury.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultCurr
TB_GetResultCurr64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_GetResultCurr64(ResultID, Whole, Part)