TB_GetResultInt64

Vrací výsledek volání jako celé číslo
declare function TB_GetResultInt64 dll "dynOLEEng64" (integer): integer
Int := TB_GetResultInt64(ResultID)
TB_GetResultInt64(AResultID)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

Návratová hodnota

Typ: integer

Výsledek volání jako celé číslo

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu integer , lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultInt
TB_GetResultInt64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • Int := TB_GetResultInt64(ResultID)