TB_GetResultObject64

Vrací výsledek volání jako objekt
declare function TB_GetResultObject64 dll "dynOLEEng64" (integer): integer
ObjID := TB_GetResultObject64(ResultID)
TB_GetResultObject64(AResultID)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

Návratová hodnota

Typ: integer

Výsledek volání jako objekt, resp. jeho ID

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu IDispatch , lze získat ID vráceného objektu pomocí této funkce.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultObject
TB_GetResultObject64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • ObjID := TB_GetResultObject64(ResultID)