TB_GetResultReal64

Vrací výsledek typu currency
declare procedure TB_GetResultReal64 dll "dynOLEEng64" (integer, var currency)
TB_GetResultReal64(ResultID, Curr)
TB_GetResultReal64(AResultID, AValue)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

AValue

Typ: currency

Výstupní parametr. Výsledek volání jako reálné číslo.

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu currency , lze získat jeho hodnotu pomocí této procedura.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultReal
TB_GetResultReal64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_GetResultReal64(ResultID, Curr)