TB_ParamsAddDate64

Přidá parametr typu datum
declare function TB_ParamsAddDate64 dll "dynOLEEng64" (integer, string): integer
TB_ParamsAddDate64(ParamsID , DateAsStr)
TB_ParamsAddDate64(AID, ADate)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

ADate

Typ: string

Hodnota datumu jako řetězec

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu datum do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddDate
TB_ParamsAddDate64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddDate64(ParamsID , DateAsStr)