TB_ParamsAddDisp64

Přidá parametr typu objekt
declare function TB_ParamsAddDisp64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer): integer
TB_ParamsAddDisp64(ParamsID , ObjID)
TB_ParamsAddDisp64(AID, AObjID)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AObjID

Typ: integer

ID objektu

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu objekt do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddDisp
TB_ParamsAddDisp64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddDisp64(ParamsID , ObjID)