TB_UnLoad64

Uvolní veškeré OLE objekty, parametry i výsledky
declare procedure TB_UnLoad64 dll "dynOLEEng64" ()
TB_UnLoad64()
TB_UnLoad64()

Popis

Procedura uvolní veškeré OLE objekty, parametrové sady i výsledky volání.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_UnLoad
TB_UnLoad64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_UnLoad64()