TextFromDocContToFileExt

Načte z libovolného procesu veškeré texty a vytvoří na disku souhrnný HTML soubor
declare procedure TextFromDocContToFileExt dll "ActualDocument" (string, string, boolean, pointer)
TextFromDocContToFileExt("ESF_00001aF", "C:\protokol.html", true, actualdocument)
TextFromDocContToFileExt(Key, Path, Asc, AD)

Parametry

Key

Typ: string

Vstupní parametr obsahující klíč (ID) procesu, ze kterého mají být texty načteny. Je-li zadáno klíčové slovo actualdocument nebo prázdná hodnota, budou se texty načítat z aktuálního procesu.

Path

Typ: string

Vstupně výstupní parametr. Určuje název a umístění výsledného HTML souboru. Je-li zadáno klíčové slovo temp nebo prázdná hodnota, bude uloženo do adresáře Temp. Výstupem je cesta včetně názvu generovaného souboru.

Asc

Typ: boolean

Logická vstupní proměnná určující řazení získaných textů.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura slouží k vygenerování HTML souboru, který obsahuje veškeré texty z protokolu určitého procesu.

Ukázky volání

  • TextFromDocContToFileExt("ESF_00001aF", "C:\protokol.html", true, actualdocument)

Příklady použití