VarFromDocCont

Umožňuje pracovat s proměnnými v libovolném procesu
declare function VarFromDocCont dll "ActualDocument" (string, string, string, integer): boolean
VarFromDocCont("firma", "set", "Leviom data", 0)
VarFromDocCont(WkfName, Command, Value, Index)

Parametry

WkfName

Typ: string

Název proměnné, se kterou chceme pracovat.

Command

Typ: string

Operace, kterou budeme provádět (get, set, getdate, setdate, count, add) . Get a Set slouží pro klasické proměné, Count a Add pro listové proměné.

Value

Typ: string

Buď nová hodnota proměnné, nebo načtené stará hodnota.

Index

Typ: integer

Bude naplněn pouze pokud použijeme operaci count .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda je možné pracovat s proměnnými v libovoném procesu.

Popis

Umožňuje pracovat s proměnnými v libovolném procesu. Proces musí být otevřen funkcí OpenDocCont .

Ukázky volání

  • VarFromDocCont("firma", "set", "Leviom data", 0)