VariableExists

Zjištění existence proměnné v procesu
declare function VariableExists dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
bFound := VariableExists("MTB_0000005", "popis", actualdocument)
VariableExists(DocKey, VarName, Ad)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ve kterém se existence proměnné ověřuje. Je-li tento parametr prázdný nebo nabývá-li hodnoty actualdocument , probíhá hledání proměnné v aktuálním procesu.

VarName

Typ: string

Název proměnné.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Je-li proměnná nalezena, je vráceno true v opačném případě false .

Popis

Funkce, která detekuje existenci proměnné v procesu. V procesu určeném parametrem DocKey , což je ID procesu, se hledá proměnná určená parametrem VarName .

Ukázky volání

  • Proměnná bude hledána v procesu, který je zadaný parametrem DocKey.
    bFound := VariableExists("MTB_0000005", "popis", actualdocument)
  • Proměnná bude hledána v aktuálním procesu.
    bFound := VariableExists("ActualDocument", "popis", actualdocument)

Příklady použití