WordReplaceAll

Ve dokumentu aplikace Word nahradí zadaný text jiným
declare procedure WordReplaceAll dll "ActualDocument" (string, string, var boolean)
WordReplaceAll("osloveni", "pan", Replace)
WordReplaceAll(OldText, NewText, Replace)

Parametry

OldText

Typ: string

Řetězec, který bude nahrazen.

NewText

Typ: string

Řetězec, kterým bude nahrazeno.

Replace

Typ: boolean

Návratový kód.

Popis

Procedura nahradí veškeré výskyty zadaného textu v dokumentu aplikace Word zvoleným řetězcem. Návratový kód replace vrací true , bylo-li něco nahrazeno, jinak je vráceno false .

Záleží na velikosti písmen klíčového slova - podle této velikosti bude nastavena velikost písmen řetězcce, kterým nahrazujeme (viz příklady). Dokument musí být nejprve otevřen procedurou WordOpen .

Skrze proceduru WriteSGlobal lze specifikovat části dokumentu, které budou podléhat nahrazování. Řetězec může obsahovat jeden nebo více příznaků, uvedených níže. Pro jejich vzájemné oddělení použijte znak # .

Rozpoznávané příznaky:
wdSeekMainDocument Hlavní dokument
wdSeekPrimaryHeader Hlavní záhlaví
wdSeekFirstPageHeader Záhlaví první stránky
wdSeekEvenPagesHeader Záhlaví sudých stránek
wdSeekPrimaryFooter Hlavní zápatí
wdSeekFirstPageFooter Zápatí první stranky
wdSeekEvenPagesFooter Zápatí sudých stránek
wdSeekFootnotes Poznámky pod čarou
wdSeekEndnotes Závěrečné poznámky
wdSeekCurrentPageHeader Záhlaví aktuální stránky
wdSeekCurrentPageFooter Zápatí aktuální stránky
wdSeekAll Zastupuje všechny dosud uvedené příznaky
wdSeekTextFrames Textová pole

Není-li nalezen žádný z uvedených příznaků, dojde k nahrazení v reřimu wdSeekAll. Procedura je vhodná pouze pro záměny krátkých textů. Zhruba 100 znaků. Pro delší texty je nutné použít funkci WordReplaceFirst . Pokud je v dokumentu textových polí velké množství, může v takovém případě provedení trvat i několik sekund. V takovém případě doporučujeme použít funkci WordReplaceInTextFrame .

Ukázky volání

  • Bude nahrazeno za "pan"
    WordReplaceAll("osloveni", "pan", Replace)
  • Bude nahrazeno za "Pan"
    WordReplaceAll("Osloveni", "pan", Replace)
  • Bude nahrazeno za "PAN"
    WordReplaceAll("OSLOVENI", "pan", Replace)