AddPictureFromHDDfolder

Otevře dialog pro výběr obrázku z disku
declare function AddPictureFromHDDfolder dll "ActualDocument"(string, string, pointer): boolean
AddPictureFromHDDfolder("C:\obrazky", FileName, actualdocument)
AddPictureFromHDDfolder(Folder, NameOut, AD)

Parametry

Folder

Typ: string

Název složky.

NameOut

Typ: string

Jméno souboru, který uživatel vybral.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud je soubor vybrán, vrací true .

Popis

Pokud je soubor vybrán, tak bude připojen do procesu a funkce vrátí jeho název.

Ukázky volání

  • AddPictureFromHDDfolder("C:\obrazky", FileName, actualdocument)