AddTextToFile

Přidá text do textového souboru
declare procedure AddTextToFile dll "ActualDocument"(string, string)
AddTextToFile("ahoj", "c:\enTeam.tmp")
AddTextToFile(Text, FileName)

Parametry

Text

Typ: string

Text k zapsání do souboru.

FileName

Typ: string

Název (cesta) souboru.

Popis

Návratový kód volání lze získat skrze GetLastErrorCode . Pokud byl text úspěšně přidán, pak hodnota návratového kódu odpovídá 0. Je-li návratový kód ne-nulový, došlo k chybě. Textový popis chyby lze získat funkcí GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • AddTextToFile("ahoj", "c:\enTeam.tmp")