CsvDataSetGetFieldByNameAsString

Vrací hodnotu sloupce (podle jména) jako řetězec
declare function CsvDataSetGetFieldByNameAsString dll "ScriptEx" (integer, string): string
Name := CsvDataSetGetFieldByNameAsString(DS, "Jméno")
CsvDataSetGetFieldByNameAsString(DataSet, Name)

Parametry

DataSet

Typ: integer

Datová sada

Name

Typ: string

Název sloupce

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota ve sloupci záznamu, na který je aktuálně ukazováno datovou sadou

Popis

Funcke vrací hodnotu sloupce definovaného názvem (parametr Name ) ze záznamu, na který je aktuálně ukazováno datovou sadou.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací hodnotu sloupce "Jméno" z aktuálního záznamu
    Name := CsvDataSetGetFieldByNameAsString(DS, "Jméno")