CsvDataSetGetFieldAsString

Vrací hodnotu sloupce jako řetězec
declare function CsvDataSetGetFieldAsString dll "ScriptEx" (integer, integer): string
Str1 := CsvDataSetGetFieldAsString(DS, 0)
CsvDataSetGetFieldAsString(DataSet, Index)

Parametry

DataSet

Typ: integer

Datová sada

Index

Typ: integer

Index sloupce (první sloupec odpovídá indexu 0 )

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota ve sloupci záznamu, na který je aktuálně ukazováno datovou sadou

Popis

Funkce vrací hodnotu sloupce definovaného indexem (parametr Index ) ze záznamu, na který je aktuálně ukazováno datovou sadou.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací hodnotu prvního sloupce aktuálního záznamu
    Str1 := CsvDataSetGetFieldAsString(DS, 0)

Příklady použití