CsvDataSetLoadFromFile

Načte CSV soubor
declare procedure CsvDataSetLoadFromFile dll "ScriptEx" (integer, string)
CsvDataSetLoadFromFile(DS, "c:\Slozka\Soubor.csv")
CsvDataSetLoadFromFile(DataSet, FileName)

Parametry

DataSet

Typ: integer

Datová sada

FileName

Typ: string

Název (a cesta k) CSV souboru

Popis

Funkce načte CSV soubor do datové sady.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Načte soubor "c:\Slozka\Soubor.csv" do datové sady
    CsvDataSetLoadFromFile(DS, "c:\Slozka\Soubor.csv")

Příklady použití