CsvGetBooleanProp

Vrací logickou hodnotu vlastnosti
declare function CsvGetBooleanProp dll "ScriptEx" (integer, string): boolean
Eof := CsvGetBooleanProp(DS, "Eof")
CsvGetBooleanProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí CsvCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti.

Název vlastnosti Název třídy Popis
Eof TCsvDataSet Zda je ukazatel na konci datové sady
FirstLineContainsFieldNames TCsvDataSet Zda první řádka obsahuje názvy sloupců
TrimStrings TCsvDataSet Zda ořezávat bílé znaky

Návratová hodnota

Typ: boolean

Logická hodnota vlastnosti

Popis

Funkce vrací logickou hodnotu vlastnosti.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací zda je ukazatel na konci datové sady
    Eof := CsvGetBooleanProp(DS, "Eof")

Viz také