CsvGetIntegerProp

Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti
declare function CsvGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
FieldCount := CsvGetIntegerProp(DS, "FieldCount")
CsvGetIntegerProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí CsvCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti.

Název vlastnosti Název třídy Popis
FieldCount TCsvDataSet Počet sloupců datové sady
RecordCount TCsvDataSet Počet záznamů datové sady (filtrovaných)

Návratová hodnota

Typ: integer

Celočíselná hodnota vlastnosti

Popis

Funkce vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací počet polí datové sady
    FieldCount := CsvGetIntegerProp(DS, "FieldCount")

Viz také