TB_ParamsAddStr

Přidá textový parametr do sady
declare function TB_ParamsAddStr dll "DynOleEng" (integer, string): integer
Pos := TB_ParamsAddStr(Params, "Value")
TB_ParamsAddStr(iID, pText)

Parametry

iID

Typ: integer

ID sady parametrů získané pomocí TB_CreateParams .

pText

Typ: string

Hodnota textového parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací pozici nového parametru v sadě.

Popis

Přidá na konec sady parametrů nový textový parametr, resp. jeho hodnotu.

Ukázky volání

  • Pos := TB_ParamsAddStr(Params, "Value")