DirectorySearch_GetColumnAsString

Vrací hodnotu atributu z výsledku hledání
declare function DirectorySearch_GetColumnAsString dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
Mail := DirectorySearch_GetColumnAsString(DirectorySearch, "mail", ReturnCode)
DirectorySearch_GetColumnAsString(DirectorySearch, ColumnName, ReturnCode)

Parametry

DirectorySearch

Typ: integer

Identifikátor hledání v Active Directory.

ColumnName

Typ: string

Název požadovaného atributu.

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód funkce. Hodnota 1 znamená úspěch. Dojde-li k chybě pak je vrácena hodnota 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota atributu.

Popis

Funkce vrací hodnotu atributu (jako řetězec) z výsledku hledání v Active Directory. Funkci lze volat pouze nad spuštěným hledáním (viz funkce DirectorySearch_ExecuteSearch ) a načteným řádkem (viz funkce DirectorySearch_GetNextRow ).

Ukázky volání

  • Mail := DirectorySearch_GetColumnAsString(DirectorySearch, "mail", ReturnCode)