DirectorySearch_GetNextRow

Načte následující řádků z výsledku hledání
declare function DirectorySearch_GetNextRow dll "ActualDocument" (integer, var integer): boolean
RowExists := DirectorySearch_GetNextRow(DirectorySearch, ReturnCode)
DirectorySearch_GetNextRow(DirectorySearch, ReturnCode)

Parametry

DirectorySearch

Typ: integer

Identifikátor hledání v Active Directory.

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód funkce. Hodnota 1 znamená úspěch. Dojde-li k chybě pak je vrácena hodnota 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true pokud byl řádek načten. Je-li vráceno false , pak požadovaný řádek neexistuje (tj. dosažen konec výsledku hledání).

Popis

Funkce přejde na (načte) následující řádek z výsledku hledání v Active Directory. Funkci lze volat pouze nad spuštěným hledáním (viz funkce DirectorySearch_ExecuteSearch ).

POZOR: Pro přísup k prvnímu řádku výsledku volání je nutné rovňěž volat tuto funkci.

Ukázky volání

  • RowExists := DirectorySearch_GetNextRow(DirectorySearch, ReturnCode)