DirectorySearch_ExecuteSearch

Vyhledá v Active Directory
declare function DirectorySearch_ExecuteSearch dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
ReturnCode := DirectorySearch_ExecuteSearch(DirectorySearch, "mail=*@*", "displayName, mail")
DirectorySearch_ExecuteSearch(DirectorySearch, SearchFilter, AttributeNames)

Parametry

DirectorySearch

Typ: integer

Objekt (identifikátor) vyhledávání Active Directory.

SearchFilter

Typ: string

Vyhledávací výraz Active Directory.

AttributeNames

Typ: string

Seznam požadovaných atributů (oddělených čárkami) ve výsledku.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li vyhledání úspěšně provedeno. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce provede vyhledání v Active Directory.

Ukázky volání

  • Hledá vše obsahující "zavináč" v emailové adrese. Do výsledku se načítají atributy "zobrazované jméno" a "e-mailová adresa".
    ReturnCode := DirectorySearch_ExecuteSearch(DirectorySearch, "mail=*@*", "displayName, mail")

Příklady použití