DmsDocument_GetAspectByName

Vrátí hodnotu aspektu
declare function DmsDocument_GetAspectByName dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
AspValue := DmsDocument_GetAspectByName(DocDesc, "dokument_nazev", AspIndex)
DmsDocument_GetAspectByName(Document, AspectName, AspectIndex)

Parametry

Document

Typ: integer

Identifikátor dokumentu zjištěný např. pomocí Dms_GetDocument .

AspectName

Typ: string

Název aspektu, jehož hodnotu zjišťujeme.

AspectIndex

Typ: integer

Výstupní proměnná obsahující index aspektu. Pokud aspekt není nalezen, nabývá hodnoty -1 . Dojde-li během vykonávání funkce k chybě, obsahuje -2 . Popis chyby lze získat pomocí funkce GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hodnotu aspektu.

Popis

Vrátí hodnotu aspektu dle jména.

Ukázky volání

  • Zjistí index a hodnotu aspektu dokument_nazev.
    AspValue := DmsDocument_GetAspectByName(DocDesc, "dokument_nazev", AspIndex)

Příklady použití

Viz také