Dms_GetDocument

Vrátí dokument z DMS
declare function Dms_GetDocument dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
DocDesc := Dms_GetDocument(QryRes, 0)
Dms_GetDocument(QueryResult, Index)

Parametry

QueryResult

Typ: integer

Odkaz na objekt s výsledky dotazu získaný funkcí Dms_ExecuteQuery .

Index

Typ: integer

Index dokumentu. První dokument má index 0 , poslední Počet - 1 . Počet dokumentů je možné získat ve výstupním parametru funkce Dms_ExecuteQuery .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací objekt dokumentu. V případě chyby vrátí 0 . Popis chyby je možné získat funkcí GetLastErrorMessage .

Popis

Vrátí dokument z výsledku vyhledávacího dotazu dle jeho indexu. Objekt dokumentu bude automaticky odstraněn z paměti při uvolnění objektu s výsledkem vyhledávacího dotazu.

Ukázky volání

  • Vrátí první dokument z výsledku vyhledávacího dotazu.
    DocDesc := Dms_GetDocument(QryRes, 0)

Příklady použití

Viz také