Dms_ExecuteQuery

Provede dotaz do DMS
declare function Dms_ExecuteQuery dll "ActualDocument" (string, var integer, pointer): integer
QryRes := Dms_ExecuteQuery("dokument_nazev=""*Logo*""", DocCount, actualdocument)
Dms_ExecuteQuery(Query, DocumentCount, AD)

Parametry

Query

Typ: string

Vyhledávací podmínka.

DocumentCount

Typ: integer

Výstupní parametr obsahující počet dokumentů odpovídajících vyhledávací podmínce Query .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací číslo odkazující na objekt s výsledky vyhledávání. Dojde-li k chybě, vrátí 0 . Výpis chyby je možné získat pomocí funkce GetLastErrorMessage .

Popis

Provede dotaz do archivu DMS. Po dokončení práce je nutné uvolnit objekt pomocí funkce Dms_Release .

Ukázky volání

  • Vrátí všechny dokumenty obsahující v názvu řetězec Logo.
    QryRes := Dms_ExecuteQuery("dokument_nazev=""*Logo*""", DocCount, actualdocument)

Příklady použití