DoRequest_Send

Odešle specifikovaný požadavek
declare function DoRequest_Send dll "ActualDocument" (integer): integer
ReturnCode := DoRequest_Send(Request)
DoRequest_Send(Request)

Parametry

Request

Typ: integer

Požadavek (objekt) k odeslání, vytvořený funkcí DoSendRequest_Create nebo DoCancelRequest_Create .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , je-li požadavek úspěšně odeslán. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce odešle specifikovaný požadavek (odeslání, storno).

Ukázky volání

  • ReturnCode := DoRequest_Send(Request)