Do_Free

Uvolní objekt
declare function Do_Free dll "ActualDocument" (var integer): integer
Do_Free(SendRequest)
Do_Free(Instance)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí DoSendRequest_Create nebo DoCancelRequest_Create .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , je-li objekt úspěšně uvolněn. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce uvolní objekt z paměti.

Ukázky volání

  • Do_Free(SendRequest)